Psykolog Karl Lindemalm

Psykologisk rådgivning och behandling 

Jag erbjuder psykologisk rådgivning och behandling på Borgmästargatan på Södermalm i Stockholm eller på videolänk. Till mig kan du komma för psykologiska besvär för kortare kontakt och rådgivning eller för psykologisk behandling. Jag arbetar utifrån metakogntiv terapi (MCT) som är en evidensbaserad behandling för depression, ångest, PTSD och andra vanliga psykologiska besvär. 

I MCT undersöker vi hur du hittills hanterat dina psykologiska besvär och framför allt vilka tankar du har om dessa (metakognitioner). Ofta handlar tankarna om besvären om att de är svåra att kontrollera och/eller obehagliga. Utifrån detta hittar vi gemensamt nya sätt att hantera och tänka kring dina besvär. Målet är att minska dina symtom och hitta en trygghet i ett nytt sätt att hantera dina psykologiska besvär. 

Kontakt: info@lindemalm.se

tel. 076-027 57 08

Besöksadress: Borgmästargatan 16
116 29 Stockholm

Om mig

Min psykologutbildning genomförde jag vid Stockholms universitet och har arbetat inom psykiatri och primärvård med utredning och behandling. Jag har specialiserat mig inom MCT (2-årig utbildning med metodens grundare Adrian Wells).

Mitt arbetssätt

Du kan träffa mig under en kortare period. Det kan handla om att du behöver stöd i en svår situationer eller behöver reda ut dina tankar och känslor kring ett specifikt område. 

Om du har större besvär med till exempel depression eller ångest erbjuder jag psykologisk behandling i form av metakognitiv terapi (MCT). I  MCT arbetar vi strukturerat utifrån en manual och behandlingen brukar omfatta upp till 10 sessioner. 

Pris: 1300 :- / session (50 minuter).